S1E8: Goshen's 'sundown town' history

S1E8: Goshen's 'sundown town' history